Исламот совршената вера

Автор :

Превод:

Рецензија:

Краток опис

Оваа книга зборови за десет примери и големи прашања кои се оска на човечкото постоење на овој свет и истите се клучни за животот на сегашниот и идниот свет. За овие прашања зборува преку следниве теми:
Исламскиот монотеизам т.е. верувањето во единиот вистински Бог – Аллах.
Советот, опомената и потсетувањето.
Разликата помеѓу добрите и лошите дела.
Судење според друг неисламски закон.
Социјалните услови на општеството
Економијата
Политиката
Проблемот на немуслиманската доминација врз муслиманите
Проблемот на муслиманската слабост и неспособност, во бројност и подготвеност, да им се спротивстават на непријателите
Проблемот на поделеноста и неслогата помеѓу срцата

Download

Извори:

Научни категории:

Твоето мислење ни е важно