Дали Бог станал човек

Автор :

Превод:

Рецензија:

Краток опис

Дали Бог станал човек, книга која зборува за природата на верувањето во Бога, ја отфрла можноста чобечка особина да му се припише на Бога и одговара на сите сомнежи и дилеми кои ги имаат оние кои на Бог му припишуваат човечки атрибути. Се работи за предавње кое е преточено во книга на познатиот автор Билал Филипс.

Download
Кореспонденција со одговорниот на страницата

Научни категории: