Научни категории

Исламско верување

Целокупна датотека која ги објаснува основите на исламското верување, најважните темели, столбови и принципи преку следниве тематски подрачја: Секти и религии, Верување во Аллах, Мухамед-Божјиот пратеник, Верувањето во мелеците, Магијата и гатањето, Божјите пратеници и нивните објави, Верувањето во Судниот ден, Верувањето во Божјата одредба и предестинација, Столбовите на иманот и темелите на акида, Асхабите во исламското верување, Пријателствување и непријателствување во Исламот

Број на ставки: 2

Твоето мислење ни е важно