НАСИЛСТВОТО, ТЕРОРИЗМОТ И ЏИХАДОТ ОД ИСЛАМСКА ПЕРСПЕКТИВА

Автор :

Превод:

Рецензија:

Краток опис

Иако насилството е присутно во сите делови на светот и истото е практикувано од криминалци со различно потекло и верска ориентација, очигледно е дека западниот свет продолжува насилните акти да ги поврзува со исламот, повеќе отколку со било која друга религија. Се чини дека неодамнешните насилни настани, во кои беа вклучени и муслиманите, ѝ дале тежина на идејата дека исламот е религија која одобрува, а можеби дури и промовира насилство.

Download
Кореспонденција со одговорниот на страницата
Твоето мислење ни е важно