Научни категории

معلومات المواد باللغة العربية

Благородниот Куран

Оваа страница се смета за една од најголемите страници посветени на Куранот и науките поврзани со Куранот на светските јазици. Содржи повеќе од 90 светски јазици и тоа преку следните тематски подрачја: Преводи на значењата на Благородниот Куран, Коментар на Куранот, Науки за Куранот, Теџвид и начините на рецитирање на Куранот, Научните феномени во Куранот и Сунетот

Број на ставки: 1