Научни категории

معلومات المواد باللغة العربية

Превод на значењата на Благородниот Куран

Оваа страница содржи преводи на Благороднииот Куран на повеќе од педесет светски јазици, се смета за најобемна страница на преводи на Куранот или на делови од него. Се трудевме да ги обезбедиме најдобрите преводи и тие за кои има најмалку забелешки.

Број на ставки: 1