Само една порака

Автор :

Превод:

Рецензија:

Краток опис

Иста е Пораката! Книга за оние кои неуморно трагаат по вистината, искрено и со отворен ум!
Оваа порака е иста во Јудаизмот, Христијанството и Исламот. Верување во само еден Бог

Download
Кореспонденција со одговорниот на страницата