Ergaa tokko qofa

kitaaba qopheessuu. :

hiikkaa: Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni kitaaba namootaa karaa gabaabaan islaamummaa baranii itti seenuu fedhaniif barnoota gayaa qaba.Ragaawwan qur’aanaafii towraatiifii injiil irratti hundaawaadha. fuula 38 qaba.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.