tarree

  • afaan oromoo

    LINK

    toora guddaa fii filatamaa qulqulluu kan interneetirratti afaanoowwan addunyaatiin islaamummaa beysisu. https://islamhouse.com/or/main

  • afaan oromoo

    LINK

    Guide to Islam, A Brief Guide to Understand Islam & Muslims

fuula : 1 - ...irraa : 1
yaanni kee nu barbaachisa.