wẽnnaam koεεg sẽn yet tι : (nabiyaama sẽn kõ yãmb bũmb lanĩnga bι ι gãda soma, a sẽn lebẽ n gιdg yãmb n yi bũmb lanĩnga bι ι tek n basse)

Conferencier : Mohãmad Kindo

Révision: Huseeni wedraogo

Courte description

B goma kamba wubr yelle ecole rambẽ wã, B lebẽ goma sãri wã yõodo la yembsã sẽn paamd nafa lanĩnga a pʋgẽ, la sãri wã kιιsg wẽega, a lebẽ kenga nabiyaam pogbã la yel-sιngdsã dĩina pʋga zãagr yelle.

Download
Ecrire un commentaire au responsable de la page

Categories: