Yɩlg bedr la a bilfu

Courte description

Morã goma: kooma kõbg toε toya yelle, ko yɩlenga la koom sẽn pã yɩlenga, b leb n goma koom yõgb yelle la bũmb laning sẽn kɩtd t’a lebg tɩlaɩ, la a waagib ramba, la a sũn damba, lq b leb n goma koom soob yelle la bũmb laning sẽn kɩtd t’a lebg tɩlaɩ, la a waagib ramba, la a sũn damba, n tɩ baas ne tεεm wẽebo.

Download
Ecrire un commentaire au responsable de la page

Categories: