ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် မြန်မာ ဘာသာပြန်

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် မြန်မာ ဘာသာပြန်

Download
မှတ်ချက်ပေးရန်

မူလရင်းမြစ်များ:

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ပညာရပ်ဆိုင်ရာရေးသားပြုစုချက်များ:

တုံ့ပြန်ချက်