Masahif

تطبيق مصاحف نسخة الأندرويد

....को लागि उपलब्ध छ

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

विशेषता

"Masahif यो पनि थुप्रै भाषामा (अंग्रेजी, फ्रान्सेली, उर्दू र अधिक) अनुवाद recitations प्रदान, व्यापक प्रसिद्ध reciters संसारका थुप्रै गरेर पवित्र कुरान लागि recitations प्रदान गर्दछ।
Recitations इन्टरनेट मार्फत अफलाइन उपयोग साथै प्रत्यक्ष प्रवाहका लागि डाउनलोड गर्न सकिन्छ।"

पूर्ण विशेषता तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ