معلومات المواد باللغة العربية

वीडियोहरू

घटकहरूको संख्या: 3

 • नेपाली

  MP4

  यस वीडियोमा सत्य धर्म इस्लाम हो, यसै कुरालार्इ प्रमाणित गरिएको छ, र यस कुराको ज्ञान गराइएको छ कि सत्य पूज्यका विशेषताहरू के के हुन्, र यी समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीस एवं प्राकृतिक प्रमाणहरू द्वारा प्रमाणिकरण पनि गरिएको छ ।

 • नेपाली

  MP4

  नमाजको तरीका

 • नेपाली

  MP4

  वजुको तरीका