वैज्ञानिक वर्गीकरण

जिन्नातहरू र जादू एवं तन्त्र मन्त्र

जादूको घातक प्रभाव प्रत्येक समाजमाथि पर्छ र यसबाट समाजको विनाश हुन्छ यसै कारण यसबाट र ती समस्त पाखण्डहरूबाट इस्लामले रोकेको छ जुन यसै जस्ता घातक र अन्धविश्वासीय एवं घृणित क्रियाकलापहरू छन्, र यस पृष्ठमा यसैबारे अधिक जानकारी गराइएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 1

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ