वैज्ञानिक वर्गीकरण

कुरअानको व्याख्या

यहाँ पूर्ण कुरअानको व्याख्यान लगभग ३५ भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 3688

पृष्ठ : 185 - देखि : 1
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ