वैज्ञानिक वर्गीकरण

नैतिकता र शिष्टाचार

इस्लाममा नैतिकता शिष्टाचार र सदाचारको अति महत्व छ यस विश्वमा जति पनि राम्रा अाचरण र नैतिकता छन् ती सबैलार्इ इस्लामले गर्ने अादेश गरेको छ र ती सबै अनैतिकताबाट रोकेको छ जुन अमान्य र अमानवीय छन् । त यस पृष्ठमा नैतिकता र शिष्टाचारबारे समस्त सामग्री एकत्रित गरिने प्रयास गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 3

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ