मस्जिदहरूको तौरतरिका

विशेषता

यस किताबमा मस्जिदहरूको तौरतरिकाको बारेमा संक्षेपमा कुरआन र हदीसको प्रकशमा चर्चा गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: