मस्जिदको महत्व

विशेषता

यस पूस्तकमा मस्जिदहरूबारे र त्यसका श्रेष्ठता एवं प्रधानता र महत्वबारे विस्तृत जानकारी गराइएको छ, साथै यस युगमा जबकि अधिकतम् मुसलमानहरू नमाज र मस्जिदबाट मुख फर्काइसकेका छन् यसको वैधानिक महत्व र इस्लामीय समाजमा यसको अवश्यकतालार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा प्रमाणिकरण गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्