वैज्ञानिक वर्गीकरण

जनावर र पंक्षीहरूमा कुन हलाल र कुन हराम छ

घटकहरूको संख्या: 2

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ