इस्लामीय विधानको अनोठो परिपूर्णता र बिदअतको हानि

विशेषता

यस कताबमा लेखकले इस्लामको अनोठो परिपूर्णतालार्इ सिद्ध गरेका छन् र बिदअतको हानि र त्यसको मुस्लिम जगतमाथि विषालु प्रभावलार्इ पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा प्रष्ट गरेका छन् ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ