Përsosuria e ligjit islam dhe rreziku nga risitë në fe

Përshkrimi

Ky libër i çmueshëm sqaron se Islami është fe e përsosur dhe nuk i pranon bidatet, sepse ai që pretendon se bidatet janë të lejuara në Islam, vetëm se e ka akuzuar atë si fe në të cilën ka mangësi.

Download
Mbresat