Kategoritë

 • MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kurani për të qenë udhëzim dhe dritë për njerëzit. Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar Ekrem Avdiu flet se si gjeneratat e para e trajtuan Kuranin dhe se si ata e arritën krenarinë, lumturinë dhe u bënë shembull për të gjithë myslimanët pas tyre, duke ia dhënë Kuranit një pozitë të posaçme në jetën dhe veprën e tyre.

 • PDF

  Përktheu : Driton Lekaj Përktheu : Fatmir Latifi

  Ky artikull përmbledh disa nga çështjet më të rëndësishme të besimit Islam të cilat duhet ti kujtojë çdo mysliman dhe ti kuptojë mirë. Duke filluar nga fjala "La ilahe il-lAllah" e deri te negacionet e besimit. Ky artikull është i lehtë për t’u kuptuar dhe për t’ia mësuar përmbajtjen e tij të tjerëve.

 • PDF

  Autor : Muhamed Hasen Jusuf Përktheu : Omer Berisha

  Vlera e thirrjes në Islam është e madhe. Thirrja është kumtim i porosisë së Allahut te njerëzit. Kjo ishte detyra e Pejgambereve dhe vazhdon të jetë angazhimi i atyre njerëzve, të cilët Allahu i nderoi me dije. Por, që të jetë e suksesshme duhet të mbështetet në disa themele e të cilat prezantohen në këtë artikull.

 • PDF

  Autor : Halid Roshe Përktheu : Driton Lekaj

  Vdekja e dijetarit të mirënjohur Ibn Xhibrin – Allahu e mëshiroftë – ka pikëlluar myslimanët anë e kënd botës dhe për të janë shkruar artikuj të ndryshëm. e ky artikull është një ndër artikujt më të mirë që është shkruar vlerës dhe pozitës që ka pas ky dijetar i ndershëm.

 • MP3

  Ligjërues : Bekr Halimi

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar tregon për një mori çështjesh që nëse i përkujton myslimani para se të bën mëkat do t’i ndihmojnë atij të largohet nga mëkati.

 • MP3

  Ligjërues : Bekr Halimi

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar jep këshilla atyre që jetojnë në vendet jo islame në mënyrë që ta ruajnë veten dhe familjet e tyre nga problemet me të cilat ballafaqohen.

Mbresat