Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Tregime të pejgamberëve

Numri i materialeve: 2

 • Shqip

  PDF

  Siguria në jetën e profetëve

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Jeta e Pejgamberëve është mësim për tërë njerëzimin. Ata kanë qenë dhe janë shembull për të tjerët në atë se cilat janë obligimet e tona ndaj Allahut dhe si duhet ta adhurojmë dhe falënderojmë Atë. E prej tyre në Kuran më së shumti është përmendur Musai alejhis selam dhe jeta e tij si dhe pasi që agjërimi i Ashurasë kryhet në shenjë falënderimi ndaj Allahut për shpëtimin e tij dhe popullit të tij nga kthetrat e Faraonit, atëherë meriton që secili nga ne të ndalet në hollësitë e jetës së tij dhe të merr mësim nga ajo duke u ndihmuar me këtë koment të bukur të një pjese të jetës së tij nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.