Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Llojet e shirkut

Numri i materialeve: 2

 • Shqip

  PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për shirkun, gjegjësisht për përkufizimin dhe llojet e tij dhe po ashtu janë paraqitur disa shembuj që kanë të bëjnë me shirkun e madh dhe atë të vogël.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Driton Lekaj Redaktoi : Driton Lekaj

  Shirku është mëkati më i madh me të cilin është bërë mëkat ndaj Allahut dhe nuk ka krim më të madh se sa adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut i cili është i Vetëm dhe i Pashoq. Shirku është mëkati i vetëm që nëse njeriu nuk pendohet gjatë jetës së tij vdes si jobesimtar dhe nuk i falet në botën tjetër. Përkundër kësaj shirku është prezent në jetën tonë dhe ka forma të ndryshme në të cilat shfaqet. Për këtë në këtë film dokumentar, nga një grup hoxhallarësh të ndershëm, sqarohet rreziku i shirkut, dëmi i tij dhe se ai e kundërshton besimin islam në esencë.