Kategoritë

 • Shqip

  PDF

  Ky libër flet për rolin e gruas në përmirësimin e shoqërisë dhe për llojet dhe komponentët e përmirësimit të shoqërisë.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Hytbe tërheqëse nga hoxha i nderuar Dr. Shefqet Krasniqi në vargun e ligjëratave rreth mbulesës së femrës muslimane dhe rëndësisë së saj.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Hixhabi është krenari dhe nder për muslimanen. Ata që sot mundohen t’ia mohojnë këtë të drejtë asaj nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se përsërisin metodat e një ideje dhe regjimi të shkuar. Prandaj tërheqje vërejtje për ta dhe këshillë përforcuese për motrën muslimane vjen edhe kjo ligjëratë.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Hixhabi është një prej obligimeve islame e cila e bën atë krenare dhe të dinjitetshme. Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth domethënies së hixhabit, vlerës dhe dobive të tij si dhe pasojave nga mospraktikimi i tij, duke e përfunduar ligjëratën me përmendjen e kushteve të hixhabit. Në këtë ligjëratë, e cila është vazhdimësi e ligjëratës së mëhershme, hoxha i nderuar flet për hixhabin duke e vështruar atë nga këndi i besimit. I demaskon dyshimet e pabaza dhe qëndrimet tendencioze të publikuara herë pas here, duke e përfunduar atë me një këshillë drejtuar femrës muslimane.

 • Shqip

  PDF

  Ky dokument është përgatitur për të sqaruar qëndrimin e sheriatit (legjislacionit) islam rreth çështjes më të përfolur në mesin e muslimanëve; çështjes së gruas, prej së cilës është sprovuar qytetërimi perëndimor, vesa e së cilës ka prekur disa shoqëri islame dhe logjikën e disa prej bijve të saj. Ky dokument përmban sqarimin e çështjes më të rëndësishme rreth gruas, si dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me të në aspektin e themelimit dhe mbrojtjes, gjë të cilën e kërkon natyra e kësaj etape. Ky sqarim është përpjekja e dhjetëra dijetarëve dhe mendimtarëve, në mënyrë që të arrinte në formën e dokumentit dhe përmbledhjes. ... “Jemi përpjekur në këtë dokument përmbledhës që të komentojmë e argumentojmë në mënyrë të shkurtër rreth këtyre pikave: - Pikënisjet bazë. - Bazat e sheriatit rreth të drejtave të gruas dhe detyrave të saj. - Largpamësi komentuese dhe arsyetuese të disa prej këtyre bazave. - Këshilla dhe kërkesa.”

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Në Kosovën e pasluftës askush nuk ka menduar se gjëra të cilat lidhen me të drejtat e njeriut do të ishin të diskutueshme. E prej tyre edhe shamia. Por, çka do të thotë shamia për gruan muslimane dhe sa janë cenimet e të drejtave të tilla tendencioze, ofenduese ndaj dinjitetit musliman të shumicës së popullatës, tregojnë edhe protagonistët e fushave të ndryshme të intervistuar në këtë emision.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid, e teksti i saj është: "Unë jam e krishtere por, nuk besoj në fenë time dhe kam besuar në Allahun dhe të Dërguarin e Tij si dhe dëshiroj të agjëroj Ramazanin por, unë ende jam e krishterë kështu që a ka mundësi ta agjëroj atë? Unë nuk di si të bëhem myslimane edhe pse e ndjej në zemrën time mirëpo mendoj se kjo nuk mjafton."

 • Shqip

  PDF

  Islam i ka dhënë femrës pozitë të lartë duke e nderuar dhe mbrojtur vlerat e saj. Hixhabi (mbulesa Islame) është një ndër metodat e Islamit për ta nderuar femrën. Ky libër flet për vlerën e hixhabit, dobitë dhe shpërblimin e femrave të mbuluara me hixhab si dhe tërheq vërejtjen nga pasojat e rënda të mosbartjes së hixhabit për gruan dhe shoqërinë.

 • Shqip

  PDF

  Autor : AbdulMelik El Kasim Përktheu : Driton Maxhuni Redaktoi : Bahri Curri

  Rruga për në Ahiret është e gjatë dhe në të hasim pengesa të shumta. Autori në këtë libër flet rreth këtyre pengesave dhe paraqet metodën e largimit të tyre nën dritën e Kuranit dhe Synetit si dhe vë theksin se besimtari duhet të qëndrojë i paluhatur derisa të arrijë në fund të kësaj rruge.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enis Rama

  Në këtë ligjërate hoxha i nderuar Enis Rama na sjell shembuj te historisë Islame se si edukimi i mire i fëmijës nga nena sjell te mira për te gjithë shoqërinë dhe njerëzimin.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi

  Në këtë incizim hoxha tregon për pozitën e femrës në Islam dhe mundësitë që i ofron Islami femrës.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth mbulesës së femrës dhe vlerës së saj.

 • Shqip

  PDF

  Titulli i librit: Gratë në Islam kundrejt grave në traditën Judeo-Kristiane: Miti dhe realiteti Autor: Dr. Sherif Abdel Azīm Përktheu: Edin Q. Lohja Botues: Conveying Islamic Message Society, Aleksandri 2008 Citimet e Biblës janë marrë nga Bibla – Diodati i Ri. Citimet e vargjeve nga librat deuterokanonikë janë marrë nga versioni në shqip DSF (Don Simon Filipaj). Citimet e Kur’anit janë marrë nga Kur’ani – përkthim me komentim nga Sherif Ahmetit. Ndalohet shumëzimi, kopjimi ose transmetimi i këtij libri pa lejen e botuesit.

Mbresat