Kategoritë

Muaji safer

Materiale të ndryshme që kanë të bëjnë me muajin safer dhe me bestytnitë e xhahiljetit lidhur me këtë muaj.

Numri i materialeve: 1

  • PDF

    Këto janë katër fetva për disa bindje të njerëzve reth muajit Safer, të cilat i ka dhënë Komisioni i Përhershëm për Fetva – në Arabinë Saudite, e që kanë të bëjnë me: - A lejohet pesimizmi me muajin Safer? - A është më mirë që në muajin Safer të largohemi nga lidhja e kontratës së martesës, synetia e vepra të ngjashme? - Cila është dispozita për tevessulin në muajin Safer? - Cila është dispozita për namazin nafile të mërkurën e fundit të muajit Safer.

Mbresat