معلومات المواد باللغة العربية

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    LINK

    Aplikacioni Hatme ju mban pranë Kuranit Fisnik, jua kujton leximin e virdit tuaj (pjesës së caktuar për lexim) pas namazeve dhe në kohët tjera që ju i caktoni. Përmban tefsirë dhe recitime të ndryshme, duke përfshirë dhe shumë karakteristika tjera.