Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Israja dhe miraxhi

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    DOC

    Muftiu : Muhamed Salih Përktheu : Nexhat Ceka Redaktoi : Driton Lekaj

    Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid, e teksti i saj është: “Vallë, rruzulli tokësor a gjendet në qiellin e dunjasë apo nën të, duke e ditur se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve selem) është ngjitur në qiell, kurse të ngjiturit nuk ndodh veç se prej poshtë lartë?”.