Namazi

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për vlerën e namazit dhe se namazi është boshti i lumturisë në këtë dhe botën tjetër.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes