Namazi i Sabahut

Përshkrimi

Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth vlerës së faljes së namazit të sabahut e sidomos me xhemat.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes