Për ty që (s')falesh

Autor : Jusuf Hilmi Kastrati

Redaktoi:

Përshkrimi

Ky libër bën fjalë për namazin dhe është i ndarë në tridhjetë mësime. Në çdo mësim është përmendur nga një ajet kuranor, një hadith, një thënie e dijetarëve, një këshillë dhe një dilemë, që shejtani ua hedh njerëzve në mendje për t'i lënë sa më larg namazit, porse çdo dileme i jam përgjigjur shkurtimisht.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes