Fale namazin që të jesh i shpëtuar

Përshkrimi

Në këtë shkrim bëhet fjalë për vlerën dhe rëndësinë e namazit dhe po ashtu për ndëshkimet që e presin atë që nuk e fal namazin.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes