Namazi - rruga e lumturisë - 2

Përshkrimi

Dokumentar që flet për çështjen e namazit, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

Mbresat