Namazi - rruga e lumturisë - 1

Përshkrimi

Dokumentar që flet për çështjen e namazit, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes