Dashuria ndaj Pejgamberit (alejhis salatu ves selam)

Ligjërues : Enis Rama

Përshkrimi

Në këtë incizim, hoxha i nderuar flet për dashurinë ndaj Pejgamberit (alejhis salatu ves selam), shembujt nga gjeneratat e para për këtë dashuri dhe si duhet të manifestohet ajo në jetën e myslimanit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes