• Enis Rama "Numri i materialeve : 36"

    Përshkrimi :Enis Rama: Është hoxhë i nderuar me prejardhje nga Kosova. Fakultetin e përfundoi në Universitetin Islamik të Medinës – Dega e Hadithit. Është një ndër hoxhallarët të cilët pareshtur punuan për ngritjen e çështjes së Islamit të pastër në trojet shqiptare sidomos në Kosovë. Ligjëratat e tij janë tërheqëse, të drejt për drejta dhe të argumentuara. Shquhet me modestinë dhe dijen e tij sidomos në lëmin e besimit Islam- Akides. Aktivitetin e tij vazhdon ta ushtrojë në trojet shqiptare me theks të veçantë në kryeqytetin e Kosovës – Prishtinë, përmes ligjëratave sidomos në kanalin satelitor Peace Tv në shqip.

Mbresat