Qellimi prej krijimit

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Një pyetje është e përbashkët mes tërë njerëzve pa dallim shtrese, niveli inteligjence apo pozite të tij dhe kjo i mundon të gjithë por, manifestohet në mënyra të ndryshme:
- Pse jemi krijuar?
Në këtë dhe pyetje të ngjashme me të do ta gjeni përgjigjen në ligjëratën e hoxhës së nderuar Enis Rama.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes