• Almedin Ejupi "Numri i materialeve : 9"

    Përshkrimi :Almedin Ejupi, një hoxhë i nderuar nga Kosova, ka mbaruar fakultetin e sheriatit në Univesitetin Islam në Medine. Ai shquhet për përkthim dhe botim të librave dhe po ashtu është dhe autor i disa librave dhe shkrimeve të ndryshme. Ai është imam dhe hatib në një xhami në Kosovë dhe gjithashtu mësimdhënës në medresenë e mesme "Alauddin" në Prizren, Kosovë.

Mbresat