Shtyllat e besimit

Përshkrimi

Në këtë incizim disa studentë të Universitetit Islamik në Medinë janë munduar t’i sarojnë shtyllat e imanit me një metodë të thjeshtë por, të argumentuar.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: