Shtyllat e Islamit

Përshkrimi

Në këtë video hoxha i nderuar, AbdulKadër Arnauti (Allahu e mëshiroftë), komenton hadithin e Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të): “Islami është i ndarë në tetë pjesë ...”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: