Shirku – mekati qe nuk falet

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Shirku është mëkati më i madh me të cilin është bërë mëkat ndaj Allahut dhe nuk ka krim më të madh se sa adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut i cili është i Vetëm dhe i Pashoq. Shirku është mëkati i vetëm që nëse njeriu nuk pendohet gjatë jetës së tij vdes si jobesimtar dhe nuk i falet në botën tjetër. Përkundër kësaj shirku është prezent në jetën tonë dhe ka forma të ndryshme në të cilat shfaqet. Për këtë në këtë film dokumentar, nga një grup hoxhallarësh të ndershëm, sqarohet rreziku i shirkut, dëmi i tij dhe se ai e kundërshton besimin islam në esencë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes