Muslimani i vogël

Përshkrimi

Libri Muslimani i vogël: Një libër në gjuhën Shipe, drejtuar nga faqja e internetit "Luaj dhe Mëso", e cila mbikëqyret nga Sheikh Dr. Hejthem Serhan, tekst që përfshin parimet e Islamit dhe moralin për fëmijën musliman. Vjen me një konstrukt të bukur dhe emocionues, libri është argëtues, i bukur dhe tërheqës, gjë që e bën këtë libër të këndshëm

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Burime:

Kategoritë: