Faktet për ekzistimin e Allahut

Ligjërues : Ahmed Kalaja

Përshkrimi

Në këtë incizimi hoxha i nderuar flet rreth argumenteve shkencore dhe fetare për ekzistimin e Allahut.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes