Nevoja për fe

Përshkrimi

Në këtë video hoxha i nderuar tregon për nevojën e njerëzimit për fenë dhe se shpëtimi e lumturia e tyre është në praktikimin e islamit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes