Realiteti i adhurimit me zemër

Ligjërues : Ismail Bardhoshi

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth realitetit të adhurimit me zemër si dhe rëndësisë së përkujdesjes për veprat e zemrës.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes