Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Ibadetet e zemrës

Numri i materialeve: 8

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ismail Bardhoshi

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth realitetit të adhurimit me zemër si dhe rëndësisë së përkujdesjes për veprat e zemrës.

 • Shqip

  PDF

  Hadithi "Njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzit."

 • Shqip

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Rast prekës i cili dëshmon për mëshirën e Allahut të pakufishme. Rast i cili duhet të prekë ndërgjegjen e çdo mëkatari dhe i cili tregon se dera e pendimit është e hapur.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama

  Hoxha i nderuar në këtë ligjëratë e shpjegon hadithin "Kur Allahu e do një rob e thërret Xhibrilin dhe i thotë: Unë e dua filanin, duaje dhe ti, dhe Xhibrili e do. Pastaj thërret banorët e qiellit dhe u thotë: Allahu e do filanin, andaj duajeni dhe ju. E duan dhe banorët e qiellit dhe pastaj bëhet i pranueshëm në tokë."

 • Shqip

  PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për llojet e shpresës dhe për normat që lidhen me to.

 • Shqip

  MP4

  Pjesë tërheqëse nga një ligjëratë e Shejh Muhamed Muhtar Esh Shenkitit, që thërret në meditim, vështrim dhe vlerësim real të jetës së kësaj bote dhe se si të arrihet mirësia e saj.

 • Shqip

  PDF

  Porosia e fundit e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ishte për namazin dhe kjo mjafton për të treguar rëndësinë që ka namazi në jetën e besimtarit. Mirëpo, namazi nuk merr kuptimin e tij të duhur gjersa të mos realizohet përulja e plotë në të. E përmes këtij artikullit autori përmend botëkuptimin e përuljes në namaz dhe sjell një mori shkaqesh që ndihmojnë në realizimin e saj.

 • Shqip

  PDF

  Hytbe e mbajtur nga Shejh Salih El Fevzan në të cilën flet rreth vlerës së përqendrimit në namaz dhe shkaqet që ndihmojnë për ta arritur atë.