Hadithi "Njeriu më i dashur tek Allahu.."

Mbresat