Kategoritë

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cila është dispozita për urimin e jobesimtarëve për festat e tyre?”

 • Shqip

  PDF

  Në këtë artikull janë përmbledhur dispozitat më të rëndësishme që lidhen me agjërimin e ditës Ashura, duke filluar nga aspekti historik, normat e agjërimit të saj në raste të ndryshme dhe në fund përmend risitë që janë shpikur në lidhje me këtë ditë.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Në muajin e lindjes së Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) duhet të rikujtojmë gjendjen e cila mbretëronte para dërgimit të tij, misionin e tij dhe obligimet tona përballë tij. Gjithashtu, qëndrimin tonë ndaj akuzave të të tjerëve dhe reagimin më të mirë ndaj këtyre akuzave dhe për fund metodën e drejtë për të shënuar datën e lindjes së tij. Për të gjitha këto flet hoxha i nderuar, Enis Rama.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam nisur një biznes të vogël dhe gjatë festave të ndryshme shes mallra që janë specifike për krishtlindje, për 8 Mars e të tjerë. A është haram një gjë e tillë? Unë më parë kisha një supermarket, mirëpo e kam shitur, ngase mes të tjerash shitja birra dhe mish derri dhe nuk dëshiroj më t’i kthehem asaj pune. Më lejoni që t’ju pyes edhe për disa mallra të tjera, të cilat unë i shes, si prezervativë, disa fotografi qeramike, cigare, bileta lotarie, disa barëra që përmbajnë alkool, ëmbëlsira, të cilat mund të përmbajnë materie që janë të ndaluara për ne muslimanët, por mund edhe të mos përmbajnë, pra, a më lejohet që këto mallra t’ua shes klientëve të mi mosbesimtarë?”

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ebu Ezka Feridi Redaktoi : Driton Lekaj

  Festat kane domethëniet e veta dhe shënojnë një pjesë të rëndësishme të kulturës, simboleve dhe besimit të popujve. Mu për këtë hoxha i nderuar Ferid Selimi sqaron në këtë hutbe identitetin dhe krenarinë që duhet ta ketë çdo mysliman dhe të mos bëhet injoranca apo dobësia në fe shkak që të jepet pas festave që në vete përmbajnë shumë botëkuptime në kundërshtim me mësimet dhe udhëzimet islame.

 • Shqip

  PDF

  Ky infografik bën fjalë për (Muharremin, muajin e Allahut). Ky përmban kuptimin e emrit dhe normat e muajve të shenjtëruar; cila është vlera e tij (Muharremit) dhe pse ai është i pari prej muajve? Gjithashtu flet për ditën e Ashurasë, përse u quajt me këtë emër dhe cilat janë normat e vlerat e agjërimit të kësaj dite.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Bledar Haxhiu

  Ky artikull flet për gjendjen e profetit Muhamed në muajin shaban dhe për disa çështje që kanë të bëjnë më këtë muaj.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Ulvi Fejzullahu

  Në këtë artikull tregohet vlera e muajit shaban dhe rëndësia e tij për përgatitjen e robit në të për muajin e bekuar të ramazanit.

 • Shqip

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjërues: Mazllam Mazllami

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Dërmaku Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky emision flet rreth rëndësisë së muajit Shaban dhe vlerave të cilat i përmban. Hoxha i nderuar flet për muajt e shenjtë dhe karakteristikat e tyre, për agjërimin në këtë muaj dhe veçimin e ditës së pesëmbëdhjetë të tij me adhurim dhe parapërgatitjen që duhet ta bëjë muslimani në këtë muaj për muajin e bekuar të Ramazanit.

 • Shqip

  PDF

  Muftiu : Muhamed Salih El Munexhid Përktheu : Nexhat Ceka Redaktoi : Driton Lekaj

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid, e teksti i saj është: “Vallë, rruzulli tokësor a gjendet në qiellin e dunjasë apo nën të, duke e ditur se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve selem) është ngjitur në qiell, kurse të ngjiturit nuk ndodh veç se prej poshtë lartë?”.

 • Shqip

  PDF

  Këto janë katër fetva për disa bindje të njerëzve reth muajit Safer, të cilat i ka dhënë Komisioni i Përhershëm për Fetva – në Arabinë Saudite, e që kanë të bëjnë me: - A lejohet pesimizmi me muajin Safer? - A është më mirë që në muajin Safer të largohemi nga lidhja e kontratës së martesës, synetia e vepra të ngjashme? - Cila është dispozita për tevessulin në muajin Safer? - Cila është dispozita për namazin nafile të mërkurën e fundit të muajit Safer.

 • Shqip

  PDF

  Adhurimi gjatë dimrit i ka dhe specifikat e veta për të cilat ekzistojnë rregulla të veçanta. Ky artikull përmend disa nga këto dispozita duke filluar nga: ato që kanë të bëjnë me pastërtinë, abdesin, tejemumin, mes-hun mbi meste, ezanin, namazin dhe dispozitat lidhur me të, xhamitë dhe përfundon me përmendjen e disa lutjeve të ndryshme me rastin e ndryshimeve atmosferike.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Shejh AbdulAziz b. Abdil-lah b. Baz (Allahu e mëshiroftë), e teksti i saj është: “Cilët janë muajt e shenjtë? Dhe pse janë emërtuar kështu? Si dhe shenjtëria a lidhet me një vend të caktuar apo diç të caktuar?”.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Ç’është Fitër Bajrami dhe pse është emërtuar me këtë emër? Sa zgjatë festa e Bajramit dhe si duhet ta manifestojmë atë? Si falet namazi i Bajramit dhe cilat janë rregullat kryesore të tij? Për këto dhe pyetje të tjera do të gjeni përgjigjen në këtë emision tërheqës me hoxhën e nderuar Ahmed Kalaja.

 • Shqip

  PDF

  Përktheu : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky artikull përmbledh disa rregulla që lidhen me festën e Kurban Bajramit, dukjen e muslimanit në këtë festë dhe rregulla që kanë të bëjnë me kurbanin dhe therjen e tij.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Pushimet verore jane shans për të pushuar pas një periudhe të gjatë pune dhe studimi. Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar ofron këshilla për shfrytëzimin sa më të mirë të tyre duke tërhequr vërejtjen nga disa gabime në të cilat bien njerëzit në to.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Husejn Jakub Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjëratë tërheqëse ku hoxha i nderuar thërret për një fillim të ri në muaji Shaban, muaji ku veprat ekspozohen para Allahut dhe pas tij vjen muaji i shpërblimeve të mëdha – Ramazani. Andaj nevoja është që secili të merr vendim të menjëhershëm për të hapur një epokë të re, të cilën do ta fillonte me një pendim të sinqertë nga çdo mëkat e pakujdesi.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “Cila është rëndësia e ditës në të cilën ka lindur Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) si dhe kur dhe si festohet kjo ditë?”

 • Shqip

  PDF

  Gënjeshtra e 1 Prillit: Gënjeshtra është një sëmundje e madhe dhe llogaritet prej mëkateve të shëmtuara. Ajo është një nga argumentet e nifakut (dyfytyrësisë) dhe shenjave të tij. Te njerëzit është përhapur ajo që quhet “ Rrena e 1 Prillit” dhe në këtë ditë – ditën e parë të prillit – ata pretendojnë se lejohet rrena pa ndonjë kufizim fetar. Gjithashtu nga kjo vepër rrjedhin shumë të këqija të cilat i sqaron ky artikull. Gjithashtu në të sqarohet dispozita për gënjeshtrën, llojet e saj, ndëshkimin për të dhe rastet e veçanta në të cilat lejohet.

Faqja : 3 - Nga : 1
Mbresat