Kategoritë

 • video-shot

  PDF

  Ky infografik bën fjalë për (Muharremin, muajin e Allahut). Ky përmban kuptimin e emrit dhe normat e muajve të shenjtëruar; cila është vlera e tij (Muharremit) dhe pse ai është i pari prej muajve? Gjithashtu flet për ditën e Ashurasë, përse u quajt me këtë emër dhe cilat janë normat e vlerat e agjërimit të kësaj dite.

 • PDF

  Autor : Bledar Haxhiu

  Ky artikull flet për gjendjen e profetit Muhamed në muajin shaban dhe për disa çështje që kanë të bëjnë më këtë muaj.

 • PDF

  Autor : Ulvi Fejzullahu

  Në këtë artikull tregohet vlera e muajit shaban dhe rëndësia e tij për përgatitjen e robit në të për muajin e bekuar të ramazanit.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Dërmaku Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky emision flet rreth rëndësisë së muajit Shaban dhe vlerave të cilat i përmban. Hoxha i nderuar flet për muajt e shenjtë dhe karakteristikat e tyre, për agjërimin në këtë muaj dhe veçimin e ditës së pesëmbëdhjetë të tij me adhurim dhe parapërgatitjen që duhet ta bëjë muslimani në këtë muaj për muajin e bekuar të Ramazanit.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Në muajin e lindjes së Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) duhet të rikujtojmë gjendjen e cila mbretëronte para dërgimit të tij, misionin e tij dhe obligimet tona përballë tij. Gjithashtu, qëndrimin tonë ndaj akuzave të të tjerëve dhe reagimin më të mirë ndaj këtyre akuzave dhe për fund metodën e drejtë për të shënuar datën e lindjes së tij. Për të gjitha këto flet hoxha i nderuar, Enis Rama.

 • PDF

  Këto janë katër fetva për disa bindje të njerëzve reth muajit Safer, të cilat i ka dhënë Komisioni i Përhershëm për Fetva – në Arabinë Saudite, e që kanë të bëjnë me: - A lejohet pesimizmi me muajin Safer? - A është më mirë që në muajin Safer të largohemi nga lidhja e kontratës së martesës, synetia e vepra të ngjashme? - Cila është dispozita për tevessulin në muajin Safer? - Cila është dispozita për namazin nafile të mërkurën e fundit të muajit Safer.

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Shejh AbdulAziz b. Abdil-lah b. Baz (Allahu e mëshiroftë), e teksti i saj është: “Cilët janë muajt e shenjtë? Dhe pse janë emërtuar kështu? Si dhe shenjtëria a lidhet me një vend të caktuar apo diç të caktuar?”.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Pushimet verore jane shans për të pushuar pas një periudhe të gjatë pune dhe studimi. Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar ofron këshilla për shfrytëzimin sa më të mirë të tyre duke tërhequr vërejtjen nga disa gabime në të cilat bien njerëzit në to.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Husejn Jakub Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjëratë tërheqëse ku hoxha i nderuar thërret për një fillim të ri në muaji Shaban, muaji ku veprat ekspozohen para Allahut dhe pas tij vjen muaji i shpërblimeve të mëdha – Ramazani. Andaj nevoja është që secili të merr vendim të menjëhershëm për të hapur një epokë të re, të cilën do ta fillonte me një pendim të sinqertë nga çdo mëkat e pakujdesi.

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “Cila është rëndësia e ditës në të cilën ka lindur Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) si dhe kur dhe si festohet kjo ditë?”

 • PDF

  Autor : Ulvi Fejzullahu

  Muaji i lindjes së Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) duhet të rikthen fuqishëm në kujtesën e çdo myslimani obligimet e tij ndaj të Dërguarit të Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Shumëkush këtë muaj e sheh si muaj të mevludit por, athua kush e shpiku mevludin? Që kur daton praktika e mevludit? Dhe a është formë e drejtë e shfaqjes së dashurisë dhe respektit? Kjo është edhe tematika e shtjelluar në artikullin o hoxhës së nderuar Ulvi Fejzullahu.

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “A është prej synetit shtimi i agjërimit në muajin Muharrem? Ky muaj, a dallohet nga muajt e tjerë me ndonjë veçori?”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cila është dispozita për urimin e fillimit të vitit të Ri hixhri me fjalët: Kalofshi çdo vit si është më së miri apo me dua për begati si p.sh. i dërgon një sms dhe lutet për tjetrin që Allahu t’i dhuron të mira dhe begati në vitin e tij të ri.?”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar, Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Si ta agjërojmë ditën e Ashurasë këtë vit? Ne deri më tani nuk e dimë se a ka hyrë muaji dhe se Dhul Hixhe a i ka 29 ditë apo 30, kështu që si ta përcaktojmë ditën e Ashurasë dhe ta agjërojmë atë?

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam për të kompensuar disa ditë prej Ramazanit dhe dëshiroj të agjëroj Ashuranë, a më lejohet mua ta agjëroj Ashuranë para kompensimit? Dhe a më takon mua ta agjëroj Ashuranë dhe ditën e njëmbëdhjetë me nijet të kompensimit dhe a e arrij agjërimin e Ashurasë?

 • PDF

  Në këtë artikull janë përmbledhur dispozitat më të rëndësishme që lidhen me agjërimin e ditës Ashura, duke filluar nga aspekti historik, normat e agjërimit të saj në raste të ndryshme dhe në fund përmend risitë që janë shpikur në lidhje me këtë ditë.

 • PDF

  Përktheu : Fidan Musliu Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë artikull është përmbledhur në dy tre fjalë rëndësia dhe vlera të cilën e ka agjërimi i ditës së Ashurasë si dhe dobitë e shumta të tij.

 • PDF

  Autor : Muhamed Salih El Munexhid Përktheu : Lulzim Murseli Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky artikull përmban vlerën e muajit Muharrem si një ndër katër muajt Hurum (të shenjtë) si dhe flet për vlerën e agjërimit vullnetar në të.

 • PDF

  Përktheu : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky është një përkujtim i çmuar dhe qëndrim i sinqertë në llogaritjen e vetes në fund të një viti që i numëron ditët e tij dhe në fillim vitit tjetër që ka filluar të shfaqet agimi i tij. Dhe këtë autori e përshkruan me shprehje të bukura dhe domethënëse të cilat e lidhin shumë mirë realitetin me jetën e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të).

 • video-shot

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Ka vite që në vendet tona është përhapur një dukuri e shëmtuar. Dukuri me anë të së cilës fëmijët por, edhe prindërit zhvishen nga arsyeja dhe parimet morale dhe krejt kjo me arsyetimin se po festohet përfundimi i shkollimi ulët apo të mesëm. Për këtë hoxha i nderuar sqaron dëmet e këtyre shëtitjeve dhe mbrëmjeve në aspektin fetar dhe moral me shpresë se fjalët e tij do të lënë gjurmë në zemrat e pastra dhe ndërgjegjen e shëndoshë.

Faqja : 2 - Nga : 1
Mbresat