Festat e huaja

Ligjërues : Ebu Ezka Feridi

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Festat kane domethëniet e veta dhe shënojnë një pjesë të rëndësishme të kulturës, simboleve dhe besimit të popujve. Mu për këtë hoxha i nderuar Ferid Selimi sqaron në këtë hutbe identitetin dhe krenarinë që duhet ta ketë çdo mysliman dhe të mos bëhet injoranca apo dobësia në fe shkak që të jepet pas festave që në vete përmbajnë shumë botëkuptime në kundërshtim me mësimet dhe udhëzimet islame.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes